Danh mục sản phẩm

Trung tâm tin tức

Về chúng tôi Hơn>

Trong năm 2011, Công ty TNHH Thiết bị nhôm Luyuan được thành lập, chuyên sản xuất máy cát nhôm, tự động hoàn thành hồ sơ nhìn thấy, puller, sức mạnh kỹ thuật và khả năng cạnh tranh thị trường của sản phẩm vẫn còn ở vị trí dẫn đầu trong nước. Năm 2013, Phật Sơn LanHai Bảo vệ Môi trường Thiết bị Công nghệ Công ty TNHH đã được tìm thấy, Là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Đông.

Phật Sơn Lvyuan Vật liệu kim loại Công ty TNHH